T2 - T6 8:30 AM - 6:00 PM

Schleuniger - Thiết bị kiểm tra lực kéo PullTester 20

Hết hàng

Schleuniger - Thiết bị kiểm tra lực kéo PullTester 20

PullTester 20 là một thiết bị để bàn cơ giới để đo lực kéo của các kết nối dập cũng như các kết nối hàn kim loại

Đặc trưng
  • Động cơ điều khiển tốc độ cho tốc độ kéo phù hợp
  • Màn hình LCD đơn giản để dễ dàng lập trình & đọc
  • Dữ liệu lặp lại và chính xác
  • Giá đỡ đầu cốt (dập) đa năng
  • Giao diện RS 232 để phân tích và thống kê đường cong với phần mềm PC WinCaleigh tùy chọn
Phạm vi ứng dụng

Schleuniger’s PullTester 20  là một bộ phận cơ giới, được thiết kế để đo lực kiểm tra kéo cho nhiều ứng dụng. Các ứng dụng phổ biến nhất là dập dây cáp và kết nối hàn kim loại, nhưng thiết kế cho phép tùy chỉnh cho nhiều ứng dụng khác. Các tiêu chuẩn, chẳng hạn như IEC và SAE công nhận thiết bị kéo với tốc độ phù hợp.

Schleuniger PullTester 20 được trang bị động cơ điều khiển tốc độ, đảm bảo tốc độ kéo ổn định trong toàn phạm vi đo, giúp kết quả dữ liệu đo lặp lại và chính xác. Các thử nghiệm kéo để phá vỡ (phá hủy) có thể được đo bằng poundforce, Newton hoặc kiloponds.

Thông tin liên hệ:

Email: tecinfo.vn@dksh.com

Hotline: 0906 654 815

0906 654 815