T2 - T6 8:30 AM - 6:00 PM

Chúng tôi cung cấp thiết bị hàng đầu với sự kết hợp giữa độ chuẩn, chính xác và công suất cao để hỗ trợ quá trình sản xuất wafer như quy trình lắng đọng kim loại.
0906 654 815