T2 - T6 8:30 AM - 6:00 PM

Chúng tôi cung cấp thiết bị đa năng, cấu hình và vận hành tự động phù hợp với nhu cầu không ngừng cải tiến của khách hàng. Tích hợp thiết bị của chúng tôi và quy trình tối ưu, chúng tôi cung cấp thiết bị phụ trợ như máy cắt plasma, mày hàn, máy làm khô keo chân không và máy kiểm tra bề mặt.
0906 654 815